Protetiikka / Hammasproteesit Helsinki

Purenta rakennetaan toiminnalliseksi hampaiden poistojen jälkeen joko kiinteillä rakenteilla (kruunu, silta, implantti), irrotettavilla rakenteilla (osaproteesit ja kokoproteesit) tai näiden yhdistelmillä.

Valmistamme Albinissa erityyppisiä irrotettavia proteeseja ja tekohampaita: kokoproteeseja (ei ole yhtään omia hampaita jäljellä) ja osaproteeseja (jolloin potilaalla on omia hampaita jäljellä.) Hammasproteesit voidaan paremman pysyvyyden vuoksi kiinnittää myös implantteihin. Jokainen proteettinen työ suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden potilaan jäljellä olevat hampaat, potilaan budjetti ja toiminnalliset/esteettiset odotukset.

Albinissa toimii erikoishammasteknikko, jonka erikoisosaamista ovat kokoproteesit ja proteesien korjaukset.

Hammasproteesit voidaan mahdollisesti korjata, jos ne ovat rikkoontuneet tai jos hampaita on jouduttu poistamaan. Proteeseihin voidaan mahdollisesti lisätä uusia hampaita ja pinteitä (koukkuja). Joissain tapauksissa vaurioituneita hampaita voidaan korjata asentamalla kuoret hampaisiin.